Kombinerad gärna din sökning med ex: Stockholm restauranger, Malmö sjukhus, Östersund apotek.

Kartor över Sverige

Är en hemsida som har som syfte att visa relevant och korrekta kartor, varesig det rör sig om kartor i mobilen, surfplattan eller datorn. Information och kartor på denna webbplats hämtar främst sin data från Google Maps, Lantmäteriet, Eniro och hitta.se Vi har dock inget direkt samarbete med någon ovan nämnd part, utan vi är en helt oberoende och presenterar kartor på det sätt vi anser fylla mest funktion och nytta för våra besökare. Du som vill se förbättringar och kanske till och med har förslag på nya funktioner får gärna kontakta oss.


Vad är en karta

När man skapar en avbildning över ett geografiskt område kallar man detta över karta. Skillnaden mellan ett flygfoto och en karta är den schematisk representation av terrängen som lättast görs med olika kartsymboler som visar dess egenskaper och vanligtvis pekar ut viktiga terrängföremål. En karta används i flera olika syften: När du kör bil används väg- och bilkartor, för orientering används orienteringskartor. De flesta kartor är statiska tvådimensionella medans andra kartor kan vara dynamiska eller interaktiva, till och med tredimensionella.

Vanliga definitioner

För att förstå sig på kartor kan det vara nyttigt att lära sig särskilda begrepp.
Skalor: Hur storheter i kartan förhåller sig till verkligheten anges av skalan.
Altitud: Angivelse om höjden över havet.
Ekvidistans: Höjdskillnad mellan höjdkurvorpå kartan.
Latitud: Vinkelavstånd från ekvatorn, Breddgrad
Longitud: Längdgrad, Vinkel mellan en storcirkel genom polerna på jorden och en godtyckligt vald nollmeridian
Meridianer: Imaginära bågar genom polerna på jorden som brukar ritas ut på vissa kartor
Höjdkurvor: Kartor som visar höjdförändringar har oftast höjdkurvor för att göra detta. Mellan höjdkurvrna är en bestämd höjdförändring

Skalor till verkligheten

De flesta kartor är ritade i olika skalor som är uttryckt i ett förhållande som ex. 1:10 000, 1:20 000 eller 1:100 000. Att förstår sig på dessa siffror kanske inte är så lätt, men innebär att 1 av en valfri mätenhet på kartan motsvarar 10 000, 20 000 av samma enhet. Det är oftast centimeter som används. Det betyder att 1 centimeter på kartan är 20 000 cm i verkligheten. Det innebär 200 meter. En stor skala visar mer detaljer och är bättre vad gäller mer precisa uppskattningar. Ett stort område kräver därför en stor karta.