Karta halmstad

Kombinerad gärna din sökning med ex: Stockholm restauranger, Malmö sjukhus, Östersund apotek.

halmstad

När allting gått rätt till så visas en plats på karta där sökningen halmstad presenteras på en karta. Vi har som mål att alltid visa korrekta resultat och du får gärna kontakta oss om du har några frågor.

Vad är en karta

När man skapar en avbildning över ett geografiskt område, exempelvis halmstad så kallar man detta för en karta. Skillnaden mellan ett flygfoto och en karta är den schematisk representation av terrängen som lättast görs med olika kartsymboler som visar dess egenskaper och vanligtvis pekar ut viktiga terrängföremål. En karta används i flera olika syften: När du kör bil används väg- och bilkartor, för orientering används orienteringskartor.