Kartor över Sverige, Europa och världen

Att hitta kartor på nätet är inte svårt och det finns hur många varianter som helst oavsett över vilka länder eller områden du vill få en översikt över så finns det nästan garanterat sådana kartor på nätet.

Kartor på nätet
Välkommen till en webbplats som har som syfte att visa relevant och korrekta kartor. Det ska inte spela någon roll om det rör sig om kartor i mobilen, surfplattan eller datorn. Information och kartor på denna webbplats hämtar främst sin data från Google Maps. Numera finns även historiska kartor på nätet så att du kan få en bild över hur världen såg ut från det att vi började använda kartor så länge som sådana kartor finns kvar eller så finns det nya kartor som är baserade på det vi vet om världen under den tidsperiod du är intresserad av även om det kan vara så att riktigt gamla kartor inte innehåller information om just den tidsperioden du är ute efter.

Hur hittar man kartor på nätet
Att hitta kartor på nätet är väldigt enkelt och oberoende av vad du vill veta så kan man nästan alltid garantera att det finns just den kartan eller den översikten som du vill ha på nätet och är det nyare kartor så har både Google och Apple varsin variant som kan ge en den översikten man vill ha eller för att hitta den informationen man behöver och med hjälp av Google och Apples egna kartor på nätet kan man också få vägbeskrivningar och annat som kan vara till hjälp för att ta sig från punkt a till punkt b. Vi är helt oberoende och presenterar kartor på det sätt vi anser fylla mest funktion och nytta för våra besökare. Du som vill se förbättringar och skicka gärna förslag på nya funktioner.

Vad är en karta
När man skapar en avbildning över ett geografiskt område kallar man detta över karta. Skillnaden mellan ett flygfoto och en karta är den schematisk representation av terrängen som lättast görs med olika kartsymboler som visar dess egenskaper och vanligtvis pekar ut viktiga terrängföremål. En karta används i flera olika syften: När du kör bil används väg- och bilkartor, för orientering används orienteringskartor. De flesta kartor är statiska tvådimensionella medans andra kartor kan vara dynamiska eller interaktiva, till och med tredimensionella.

Skalor till verkligheten

De flesta kartor är ritade i olika skalor som är uttryckt i ett förhållande som ex. 1:10 000, 1:20 000 eller 1:100 000. Att förstår sig på dessa siffror kanske inte är så lätt, men innebär att 1 av en valfri mätenhet på kartan motsvarar 10 000, 20 000 av samma enhet. Det är oftast centimeter som används. Det betyder att 1 centimeter på kartan är 20 000 cm i verkligheten. Det innebär 200 meter. En stor skala visar mer detaljer och är bättre vad gäller mer precisa uppskattningar. Ett stort område kräver därför en stor karta.

Interaktiva kartor på nätet

Det finns flera tjänster på nätet där man kan ändra den informationen som visas för att få fram annan information eller till exempel byta mellan en topografisk eller en demografisk bild av Kartor över Sverige, Europa och världen för att ta fram den informationen man är ute efter, det finns även kartor som visar antika fynd som gjorts i olika länder och vilken typ av fynd det rör sig om. Rent generellt finns det en enorm mängd av kartor med interaktiva egenskaper som kan vara värda att kontrollera om inte annat för att det är rätt givande att få en översikt över hur världen ser ut och vart befolkningstätheten är som störst. Att även kunna kombinera kartor med satellitbilder har blivit alltmer populärt bland kartor på nätet och det ger verkligen en bra översikt över hur Kartor över Sverige, Europa och världen eller städerna ser ut i verkligheten