Kartspråket

Vanliga definitioner
För att förstå sig på kartor kan det vara nyttigt att lära sig särskilda begrepp.
Skalor: Hur storheter i kartan förhåller sig till verkligheten anges av skalan.
Altitud: Angivelse om höjden över havet.
Ekvidistans: Höjdskillnad mellan höjdkurvorpå kartan.
Latitud: Vinkelavstånd från ekvatorn, Breddgrad
Longitud: Längdgrad, Vinkel mellan en storcirkel genom polerna på jorden och en godtyckligt vald nollmeridian
Meridianer: Imaginära bågar genom polerna på jorden som brukar ritas ut på vissa kartor
Höjdkurvor: Kartor som visar höjdförändringar har oftast höjdkurvor för att göra detta. Mellan höjdkurvrna är en bestämd höjdförändring