Kartspråket

Vanliga definitioner
För att förstå sig på kartor kan det vara nyttigt att lära sig särskilda begrepp.
Skalor: Hur storheter i kartan förhåller sig till verkligheten anges av skalan.
Altitud: Angivelse om höjden över havet.
Ekvidistans: Höjdskillnad mellan höjdkurvorpå kartan.
Latitud: Vinkelavstånd från ekvatorn, Breddgrad
Longitud: Längdgrad, Vinkel mellan en storcirkel genom polerna på jorden och en godtyckligt vald nollmeridian
Meridianer: Imaginära bågar genom polerna på jorden som brukar ritas ut på vissa kartor
Höjdkurvor: Kartor som visar höjdförändringar har oftast höjdkurvor för att göra detta. Mellan höjdkurvrna är en bestämd höjdförändring

Interaktiva kartor på nätet

Det finns flera tjänster på nätet där man kan ändra den informationen som visas för att få fram annan information eller till exempel byta mellan en topografisk eller en demografisk bild av Kartspråket för att ta fram den informationen man är ute efter, det finns även kartor som visar antika fynd som gjorts i olika länder och vilken typ av fynd det rör sig om. Rent generellt finns det en enorm mängd av kartor med interaktiva egenskaper som kan vara värda att kontrollera om inte annat för att det är rätt givande att få en översikt över hur världen ser ut och vart befolkningstätheten är som störst. Att även kunna kombinera kartor med satellitbilder har blivit alltmer populärt bland kartor på nätet och det ger verkligen en bra översikt över hur Kartspråket eller städerna ser ut i verkligheten